อบรมครูคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล (ETV)

ครูคณิตศาสตร์มาอบรมพัฒนาตนเองด้วยระบบทางไกล(ETV)ศูนย์รร.บ้านค่า อ.ดอกคำใต้
1-4 ก.ย.54 ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นำไปปรับใช้ในการสอนเด็ก นร.มากมายเลยค่ะ

Advertisements