อบรมครูคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล (ETV)

ครูคณิตศาสตร์มาอบรมพัฒนาตนเองด้วยระบบทางไกล(ETV)ศูนย์รร.บ้านค่า อ.ดอกคำใต้
1-4 ก.ย.54 ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นำไปปรับใช้ในการสอนเด็ก นร.มากมายเลยค่ะ

Advertisements

แนะนำสื่อจำนวนจริง ม.2

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง จำนวนเต็มเบื้องต้น ชั้น ม.2 โดย ครูเกรียงไกร มาตรมูล โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1  คลิ๊กที่นี่

เกณฑ์แข่งขันทักษะคณิต 54

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

 

คณะครูกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ตามโครงการโครงการยกผลสัมฤธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต  1 

ระหว่างวันที่  22  –  23    เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  2554